BILETY MIESIĘCZNE!

na miesiąc:

MARZEC

sprzedawane będą w dniu:

28.02.2018r.

w godzinach:

od 15:30 do 18:30

 

Prosimy o zabranie ze sobą

legitymacji!

image1 image2 image3

Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB AUTOBUSAMI FIRMY NA LINIACH


1.    Pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego biletu uprawniającego do przejazdu.

2.    Sprzedaż biletów prowadzą punkty przedsprzedaży oraz obsługa autobusu.

3.    Bilet należy zachować do zakończenia przejazdu.

4.    Pasażerowie, którzy wykupili bilety w punktach przedsprzedaży zobowiązani są do   zgłoszenia się na przystanku

       początkowym - minimum 10 minut przed odjazdem. 

5.    Dzieciom do lat 4-ch, podróżującym bezpłatnie, nie przysługuje prawo do zajmowania osobnego miejsca.

6.    Pasażer podróżujący bez ważnego biletu zobowiązany jest wnieść opłatę karną oraz wykupić bilet uprawniający

       do kontynuowania dalszej podróży.

7.    Opłata karna powinna zostać wniesiona bezpośrednio podczas kontroli. W przypadku odmowy kontroler 

       uprawniony jest do wylegitymowania pasażera, skierowania wniosku do Sądu Grodzkiego oraz 

       do natychmiastowego przerwania przewozu.

8.    Obsługa firmy/pojazdu - uprawniona jest do przeprowadzania czynności kontrolnych.

9.    Pasażerowie mogą przewozić bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe tak,

      aby nie utrudniał przejścia, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.

10.  Pasażerowie nie mogą przewozić w pojazdach żadnych zwierząt.

11.  Nie podlegają opłacie:

            a) przedmioty stanowiące bagaż podręczny

            b) wózki inwalidzkie, wózki dziecięce - złożone

12.  Nadzór nad bagażem, który pasażer przewozi przy sobie w pojeździe należy do pasażera.

13.  Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub zniszczenie jego podzespołów wyposażenia oraz 

      za szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów powstałych w związku

      z przewozem bagażu podręcznego.

14.  Przewoźnik nie odpowiada za bagaż znajdujący się w autobusie i lukach bagażowych.

15.  Bagaż znajdujący się w lukach bagażowych autobusu wydawany będzie przez obsługę wyłącznie 

      na wyznaczonych przystankach

16.  Bagażu podręcznego nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia. 

17.  Zabrania się przewozu materiałów niebezpiecznych, mogących doprowadzić do zagrożenia życia

      lub zdrowia pasażerów oraz powodujących zniszczenie mienia. 

18.  Osoby w stanie nietrzeźwym lub zachowujące się w sposób uciążliwy dla współpasażerów

      będą usuwane z pojazdu, bez prawa rekompensaty za wykupiony uprzednio bilet.